/

Privacy policy

Privacy policy

Dit is een website van Depro Profiles
Ons postadres is Kazerneweg 10, 7780 Komen, België
Ons ondernemingsnummer of BTW nummer is BE0448.668.748
Ons bedrijf is gevestigd op dit adres: Kazerneweg 10, 7780 Komen, België


Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid
Op deze website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd.


Bij een bezoek aan onze site bewaren we:

 • uw domeinnaam (ip adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina’s
 • uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
 • alle informatie met betrekking tot de pagina’s van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
 • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt:

 • om de inhoud van onze website te verbeteren
 • om u later te contacteren voor direct marketingdoeleinden indien u zelf aangaf dat u deze wilt ontvangen via opt-in.

Veiligheid
Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen
de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij
ontvangen op onze site. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server.


Hoe ons contacteren in verband met ons privacy beleid?
Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren:
- via e-mail: info@maestro-panel.be
- via telefoon: 0800 95 037
- per post: Kazerneweg 10, 7780 Komen, België


Indien u akkoord gaat met onze opt-in bij de formulieren op onze website:

 • Als u ons uw postadres via het web meedeelt kan u periodieke mailings ontvangen van ons, met informatie over producten en diensten en opkomende evene-
  menten. Als u dergelijke mailings niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
 • Als u ons uw telefoonnummer via het web meedeelt kan u telefonisch gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres
 • Als u ons uw e-mailadres via het web meedeelt kan u via e-mail gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze
  diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw e-mail adres meegedeeld heeft. Indien u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres
 • Als u ons uw bankgegevens via het web meedeelt zullen die enkel gebruikt worden voor de financiële transacties die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons bedrijf en uzelf.

Als u van geen enkel bedrijf nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond
(online: www.robinsonlist.be, gratis telefoonnummer: 0800-91 886 of per post: BDMV, Robinson list, Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel)
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons “privacy-beleid”. In dat geval, zullen wij u contacteren
alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van
persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.


Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons
te contacteren op het hierboven vermelde adres.


Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens
wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.


Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op met: - ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

 

--

Bewaartermijn van uw gegevens?
Vanaf het einde van de overeenkomst loopt een termijn gelijk aan de wettelijke bewaartermijn of de verjaringstermijn die relevant is voor eventuele rechtsvorderingen.


Klantaccounts
Gegevens m.b.t. klantaccounts worden op onze interne SAP server bewaard. Deze worden beheerd door de medewerkers van Depro Profiles nv.


Uw adres wordt gebruikt voor verzending van bestellingen en facturen. Adres wordt doorgestuurd naar transporteurs voor tijdelijke aanmaak van verzendlabel. Beta-
algegevens worden doorgestuurd naar de bank voor verwerking van de betaling, e-mailadres wordt opgenomen in ons interne systeem voor verdere communicatie.
Enkel de medewerkers van de firma Depro Profiles nv hebben toegang tot deze informatie. Deze gegevens kunnen bij ons verwijderd worden door middel van een
schriftelijke vraag op ons e-mailadres info@maestro-panel.be of per post: Kazerneweg 10, 7780 Komen, België.


DISCLAIMER
Deze site is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de
opgegeven prijzen en informatie op deze site. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik
daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting,
zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk moment gewijzigd worden.

Ga over de afbeelding om te zien hoe dit product eruit ziet.